Scholarships

The Swedish Chamber of Commerce for the UK is proud to each year be offering scholarships to young, creative individuals to join the Chamber. These scholarships are kindly made possible by our members Handelsbanken UK, Lunds Universitet, Sten A Olssons Stiftelse, Stipendiefonden för Svensk Utlandsungdom and Hvitfeldska Gymnasiet & Göteborg Köpmannaförbund

Read more about the different scholarships and how to apply below.

Handelsbanken UK - Scholarship to the Swedish Chamber of Commerce for the UK

Please note that this scholarship can only be applied for by Swedish nationals which is why the information is only provided in Swedish.

Handelsbanken UK lämnar ett stipendium till Svenska Handelskammaren i Storbritannien för att utbilda unga, kreativa affärsbegåvningar inom internationell handel och industri.

Som stipendiat kommer du huvudsakligen arbeta inom ett av följande områden: medlemskapsrekrytering & medlemskapsretention, kommunikation eller event. Du kommer även delta i att driva kammarens underorganisation Young Professionals (YP). 

För att kunna söka stipendiet ska du nyligen ha avslutat studier på ett svenskt universitet eller högskoleutbildning inom ekonomi. 

Stipendiesumman är 200.000 kronor. Tillträde sker i juni 2019 för tolv månaders tjänstgöring på Handelskammaren i London.

Ansökan ska innehålla ditt CV och personligt brev. 
Ansökningarna ska vara Peter Sandberg, Managing Director på Svenska Handelskammaren tillhanda senast den 4 januari 2019 på sandberg@scc.org.uk.

Vid frågor, vänligen kontakta Peter Sandberg, Managing Director på telefon +44 (0)20 7224 8001 eller via e-mail sandberg@scc.org.uk.

Stipendiefonden för Svensk Utlandsungdom

Please note that this scholarship can only be applied for by Swedish nationals which is why the information is only provided in Swedish.

Stipendiefonden för Svensk Utlandsungdom lämnar ett stipendium till Svenska Handelskammaren i Storbritannien för att utbilda unga, kreativa affärsbegåvningar inom internationell handel och industri.

Som stipendiat kommer du huvudsakligen arbeta inom ett av följande områden: medlemskapsrekrytering, medlemskapsretention, kommunikation eller event. Du kommer även delta i att driva kammarens underorganisation Young Professionals (YP) genom att tillhandahålla kontaktskapande aktiviteter och seminarier. Inom ramarna för YP bedrivs både entreprenörskaps- och ledarskapsforum med syftet att utbilda unga framåtsträvande personer genom erfarenhetsutbyten och nätverkande. Du kommer dessutom utföra konsulttjänster genom Handelskammarens Business Service Desk samt bidra till skapandet av medlemstidningen the LINK.

Du som söker skall vara initiativrik och ha visat prov på entreprenörsanda. Du bör ha avslutat din utbildning på högskola eller universitet, gärna med inriktning på ekonomi och måste besitta mycket goda kunskaper i både engelska och svenska. Lätthet att formulera sig i tal och skrift i båda språken är ett krav.

Stipendiesumman uppgår till 190.000 kronor och tillträde sker i juni 2019 för tolv månaders tjänstgöring på Handelskammaren i London.

Ansökan

Ansökan ska innehålla ditt CV och personligt brev. 
Ansökningarna ska vara Peter Sandberg, Managing Director på Svenska Handelskammaren tillhanda senast den 1 februari 2019 på sandberg@scc.org.uk.

Vid frågor, vänligen kontakta Peter Sandberg, Managing Director på telefon +44 (0)20 7224 8001 eller via e-mail sandberg@scc.org.uk.

 

Lunds universitet - Stipendium till London

Lunds_universitet_L_RGB.png

Please note that this scholarship can only be applied for by Swedish nationals which is why the information is only provided in Swedish.

Lunds universitet lämnar till Svenska Handelskammaren i Storbritannien stipendier för att utbilda unga, kreativa affärsbegåvningar från Lunds Universitet inom internationell handel och industri. Stipendiet har möjliggjorts efter en donation av Håkan Winberg, alumn från Lunds universitet.

Som Lunds Universitets-stipendiat deltar du aktivt i arbetet vid Handelskammaren och alla dess arbetsområden samt involveras i omfattande kontaktskapande verksamhet, inte minst genom Handelskammarens många årliga evenemang. Dessutom är du som Lunds universitets-stipendiat, tillsammans med de andra stipendiaterna involverad i:

  • Handelskammarens underorganisation Young Professionals (YP). YP arrangerar bl.a. entreprenörs- och ledarskapsforum, företagsbesök och mentorskapsprogram för unga karriärsinriktade som vill utbyta erfarenheter och utöka sina professionella nätverk. YP arrangerar även evenemang av mer social karaktär, samt firanden av svenska högtider som midsommar, kräftskiva och julfest. Stipendiaterna bär ansvar för YP, vilket inkluderar arrangemang och innehåll av evenemang, medlemmar samt budget.  
  • Utformning och produktion av handelskammarens medlemstidning The LINK, vilket inkluderar att skapa innehåll samt att designa tidningen. The LINK har producerats i över trettio år och är ett svenskt-brittiskt handelsmagasin som går ut till handelskammarens medlemmar och når över 80.000 läsare per år. Tidningen trycks i fem nummer per år och produceras in-house.
  • Handelskammarens Business Services Desk, som handhåller inkommande externa och interna förfrågningar. Inom ramen för Business Service Desk kommer Du utföra konsulttjänster som marknadsundersökningar, research och förmedla kontakter för att främja handel mellan Sverige och Storbritannien.

Stipendiaten kommer dessutom att delta i kontaktskapande aktiviteter och seminarier tillsammans med Lunds universitet och i dess alumniverksamhet. 

Du som söker skall vara initiativrik och helst ha visat prov på entreprenörsanda och ledarskap. Du skall nyligen avslutat en ekonomisk utbildning på Lunds universitet, eller vara på sista året, och måste besitta mycket goda kunskaper i både engelska och svenska. Du ska kunna uttrycka dig obehindrat i tal och skrift på båda språken.

Stipendiesumman uppgår till 200.000 kronor och tillträde sker i juni 2017 för tolv månaders tjänstgöring på Handelskammaren i London.

Ansökan

Ansökan görs traditionellt i Lunds universitets ansökningssystem för stipendier och bidrag och ska innehålla information om den sökandes språkkunskaper i svenska och engelska samt nivå på datakunskaper. Till ansökan ska bifogas handledarintyg, utdrag ur Ladok samt CV. Läs mer om stipendiet på Lunds universitets hemsida. 

För mer information om stipendiet, ansökningsförfarandet eller Handelskammarens verksamhet, vänligen kontakta Peter Sandberg, Managing Director på telefon +44 (0)20 7224 8001 eller via e-mail sandberg@scc.org.uk

Det slutliga valet av stipendiat åligger Handelskammarens sekretariat.

Stipendium för praktik vid Svenska Handelskammaren i London

     

Please note that this scholarship can only be applied for by Swedish nationals which is why the information is only provided in Swedish.

Sten A Olssons stiftelse för forskning och kultur utlyser i samarbete med Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet ett stipendium för att erbjuda unga, kreativa affärsbegåvningar möjligheten att fördjupa sina kunskaper inom internationell handel och affärsrelationer vid den Svenska Handelskammaren i London.

Som stipendiat kommer du att under ett år att aktivt delta i arbetet vid Handelskammaren inom alla dess arbetsområden såsom medlemsverksamhet, business research och evenemangsplanering, samt vid behov bidra med innehåll till Handelskammaren medlemstidning the LINK. Du kommer att vara delaktig i kontaktskapande aktiviteter och seminarier inte minst genom Handelskammarens många årliga evenemang. Vidare kommer du att driva Handelskammarens underorganisation Young Professionals för yrkesarbetande i åldern 25-35 år. Under din tid som stipendiat i London förväntas även att du tar aktiv del i Handelshögskolans alumniverksamhet i London. Du kan läsa mer om Handelskammarens verksamhet på hemsidan www.scc.org.uk.

Du som söker skall vara initiativrik, inneha en god social kompetens och ha visat prov på framåtanda. Du skall vid praktikperiodens inledning ha avslutat det andra året på kandidatprogrammet i ekonomi eller nyligen slutfört studierna på detta program. Som stipendiat måste du besitta goda kunskaper i både engelska och svenska. Lätthet att formulera sig i tal och skrift är ett krav.

Stipendiesumman uppgår till 200.000 kronor och tillträde för tjänstgöringen sker i början av juni 2019. Sista ansökningsdag för tjänstgöring 2019/2020 är den 15 december 2018. Du mailar din ansökan till Karin Magnusson, Ekonomprogrammet. karin.magnusson@handels.gu.se.

Ett första urval av sökanden görs till personliga intervjuer. Representanter för Handelskammaren kommer till Handels för att träffa ca 10 studenter. Intervjun sker på svenska/engelska och tar ca en timme. De är planerade till januari/februari 2019.

Ansökan
Ansökan skall innehålla ditt CV, studiemeriter samt en redogörelse för tänkta framtida karriärval och vilken betydelse en praktikperiod vid Handelskammaren i London har för dessa framtidsplaner. Denna redogörelse skall vara skriven på engelska.

För mer information om stipendiet, ansökningsförfarandet eller Handelskammarens verksamhet, vänligen kontakta Peter Sandberg, Managing Director på telefon +44 (0)20 7224 8001 eller via e-mail sandberg@scc.org.uk.

Hvitfeldtska Gymnasiet och Göteborgs Köpmannaförbund - Stipendium till London

 Hvitfeldtska.png

Svenska Handelskammaren i London i samarbete med Hvitfeldtska Gymnasiet och Göteborgs Köpmannaförbund erbjuder ett stipendium till studenter som avslutat sin utbildning på Hvitfeldtska Gymnasiets Affärsprogram och innebär att stipendiaten får en sex månader långt internship och utbildning. Stipendiebeloppet uppgår till 100.000 kronor och tillträde sker i juni.

En stipendiegrupp bestående av representanter från Göteborgs Köpmannaförbund, Svensk Handel och Hvitfeldtska gymnasiet utser kandidater till stipendiet, varefter en representant från Svenska Handelskammaren genomför intervjuer med de tre mest lämpliga. Den slutliga uttagningen sker i samråd mellan stipendiegruppen och Svenska Handelskammaren.

I stipendiatens utbildning kommer bl a att ingå att utföra en del av det dagliga arbetet i Svenska Handelskammarens reception samt assistera övrig personal med förberedelser för och genomförande av besök, events och arrangemang av olika slag.