Stipendiat till Svenska Handelskammaren i UK

15 Dec 2017


Stipendiefonden för Svensk Utlandsungdom lämnar ett stipendium till Svenska 
Handelskammaren i Storbritannien för att utbilda unga, kreativa affärsbegåvningar inom internationell handel och industri.

Som stipendiat kommer du huvudsakligen arbeta inom ett följande områden: medlemskapsrekrytering, medlemskapsretention, kommunikation eller event. Du kommer även delta i att driva kammarens underorganisation Young Professionals (YP) genom att tillhandahålla kontaktskapande aktiviteter och seminarier. Inom ramarna för YP bedrivs både entreprenörskaps- och ledarskapsforum med syftet att utbilda unga framåtsträvande personer genom erfarenhetsutbyten och nätverkande. Du kommer dessutom utföra konsulttjänster genom Handelskammarens Business Service Desk samt agera redaktör för medlemstidningen The LINK.

Du som söker skall vara initiativrik och ha visat prov på entreprenörsanda. Du bör ha avslutat din utbildning på högskola eller universitet, gärna med inriktning på ekonomi och måste besitta mycket goda kunskaper i både engelska och svenska. Lätthet att formulera sig i tal och skrift i båda språken är ett krav.

Stipendiesumman uppgår till 190.000 kronor och tillträde sker i juni 2018 för tolv månaders tjänstgöring på Handelskammaren i London.

Ansökningarna ska vara Handelskammaren tillhanda senast den 1 februari 2018.

Läs mer och ansök på https://www.scc.org.uk/about/scholarships/. Vid frågor, vänligen kontakta Ulla Nilsson, Managing Director på telefon +44 (0)20 7224 8001 eller via e-mail nilsson@scc.org.uk