Accounts Manager

13 May 2019

Visit Sweden is looking for an Accounts Manager to their offices in London. This job is posted in Swedish and requires an application i Swedish. 

Visit Sweden söker en Accounts Manager med bas på kontoret i London. Tjänsten är en halvtidstjänst.

Visit Sweden är marknadsföringsbolaget för Sverige och vi marknadsför svenska destinationer och upplevelser med målet att öka människors lust att resa hit. I vårt arbete använder vi alla former av integrerad kommunikation: digitala kampanjer, PR, sociala medier, internet, mässor, etc, för att ännu fler britter ska få upp ögonen för Sverige och inspireras att besöka vårt vackra land.

Vad kommer du att ansvara för och arbeta med?
Som ekonomiansvarig har du en central roll på vårt kontor i London. Du hanterar självständigt alla frågor som rör ekonomin i vårt dotterbolag VisitSweden Ltd. Du arbetar enligt brittisk handelsrätt. I arbetsuppgifterna ingår bland annat att sköta leverantörs- och kundreskontra, månads- och kvartalsbokslut, löpande redovisning, skatteinbetalningar och uppgiftslämning. Du fungerar även som projektcontroller och ansvarar för att i samarbete med vår revisor upprätta årsbokslutet. Du rapporterar på svenska till såväl företagsledningen i London som till ekonomiavdelningen på moderbolaget i Stockholm. I tjänsten ingår ett par resor om året till Stockholm, för avstämningar, utbildningar, etc.

Läs mer om den lediga tjänsten och ansök på Visit Swedens webbplats.