The Sten A. Olsson Foundation for Research and Culture

Please note that this scholarship is only open to Swedish nationals which is why the information is provided in Swedish.

Stipendiegivaren

Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur lämnar ett stipendium till Svenska Handelskammaren i Storbritannien, i samarbete med Handelhögskolan vid Göteborgs universitet, för att utbilda unga, kreativa affärsbegåvningar inom internationell handel och industri. Läs mer om stiftelsen på https://www.stenastiftelsen.se/en/om-stiftelsen/

Stipendiatens uppgifter

Stipendiet är en unik möjlighet att få inblick i svensk-brittiskt näringsliv under tolv månader, i världens finanscentrum. Som stipendiat kommer du huvudsakligen arbeta inom ett av följande områden: affärsrådgivning, medlemskapsrekrytering och medlemsvård, marknadsföring och kommunikation eller evenemang och fortbildningsverksamhet. Du kommer att även driva kammarens ungdomsorganisation Young Professionals (YP) tillsammans med övriga stipendiater genom att tillhandhålla kontaktskapande aktiviteter och seminarier. Stipendiater ges även mentorskap inom internationell business.

Vem kan söka stipendiet?

För att kunna söka stipendiet ska du nyligen ha avslutat det andra året på kandidatprogrammet i ekonomi eller nyligen slutfört studierna på detta program, på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet.

Stipendiegåvan

Stipendiesumman uppgår till 200.000 kronor.

Tillträdesperiod

Tillträde sker i juni 2020 för tolv månaders tjänstgöring på Svenska Handelskammaren i London.

Ansökan

Ansökan ska innehålla ditt CV, studiemeriter samt en redogörelse för tänkta framtida karriärval och vilken betydelse en praktikperiod vid Svenska Handelskammaren i London har för dessa framtidsplaner. Denna redogörelse skall vara skriven på engelska. Sista ansökningsdag för tjänstgöring 2020/2021 är den 10 december 2019. Du mailar din ansökan till Karin Magnusson, Ekonomprogrammet. karin.magnusson@handels.gu.se.

Vid frågor, vänligen kontakta Peter Sandberg, Managing Director på telefon +44 (0)20 7224 8001 eller via e-mail applications@scc.org.uk.

Ansökan skickas till

Patrons

Alfa Laval
Nordic Capital
RPC (Reynolds Porter Chamberlain LLP)
Volvo Car UK Ltd

Keep in touch on social

With multibillion success stories like DICE, King and Mojang, the Swedish games industry has a strong position in the thriving business of digital entertainment. In this feature, Per Strömbäck reveals the fundamentals of the sensational Swedish game boom. https://t.co/dQ9j9yRfwp
Join us on 27 February to Meet the Swedish Press at the Royal Oak in Marylebone. In a relaxed setting, guests will have the opportunity to meet, network with and pose questions to Swedish journalists based in the UK. Sign up for the event on our website: https://t.co/f8jh9On6g5
The SCC would like to welcome Chorus as a new member of the Chamber. Chorus is a digital consultancy within healthcare, that develop digital solutions for e.g. clinics and hospitals. Welcome! Learn more: https://t.co/IP2Bk3YXV6 #SwedishChamber #SCC

Join our mailing list