The Sten A. Olsson Foundation for Research and Culture

Please note that this scholarship is only open to Swedish nationals which is why the information is provided in Swedish.

Stipendiegivaren

Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur lämnar ett stipendium till Svenska Handelskammaren i Storbritannien, i samarbete med Handelhögskolan vid Göteborgs universitet, för att utbilda unga, kreativa affärsbegåvningar inom internationell handel och industri. Läs mer om stiftelsen på https://www.stenastiftelsen.se/en/om-stiftelsen/

Stipendiatens uppgifter

Stipendiet är en unik möjlighet att få inblick i svensk-brittiskt näringsliv under tolv månader, i världens finanscentrum. Som stipendiat kommer du huvudsakligen arbeta inom ett av följande områden: affärsrådgivning, medlemskapsrekrytering och medlemsvård, marknadsföring och kommunikation eller evenemang och fortbildningsverksamhet. Du kommer att även driva kammarens ungdomsorganisation Young Professionals (YP) tillsammans med övriga stipendiater genom att tillhandhålla kontaktskapande aktiviteter och seminarier. Stipendiater ges även mentorskap inom internationell business.

Vem kan söka stipendiet?

För att kunna söka stipendiet ska du nyligen ha avslutat det andra året på kandidatprogrammet i ekonomi eller nyligen slutfört studierna på detta program, på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. På grund av visumkrav accepteras endast sökanden som inte har fyllt 26 år 1 maj 2021.

Stipendiegåvan

Stipendiesumman uppgår till 200.000 kronor.

Tillträdesperiod

Tillträde sker i juni 2021 för tolv månaders tjänstgöring på Svenska Handelskammaren i London.

Ansökan

Ansökan ska innehålla ditt CV, studiemeriter samt en redogörelse för tänkta framtida karriärval och vilken betydelse en praktikperiod vid Svenska Handelskammaren i London har för dessa framtidsplaner. Denna redogörelse skall vara skriven på engelska. Sista ansökningsdag för tjänstgöring 2021/2022 är den 15 januari 2021. Du mailar din ansökan till Karin Magnusson, Ekonomprogrammet. karin.magnusson@handels.gu.se.

Vid frågor, vänligen kontakta Peter Sandberg, Managing Director på telefon +44 (0)20 7224 8001 eller via e-mail applications@scc.org.uk.

Ansökan skickas till

Patrons

Scania
Quinyx
Nordic Capital
Goodwille
Keep in touch on social
SCC's chairman, Jan Olsson in an interview with @SvD on how London continues to be an attractive and wealthy city; https://t.co/d0ZjfUTfpa and in @dagensindustri on 2021 listing trends heading towards Europe and a coming shift in the market; https://t.co/OmFV3fUQa8
Together with @tradegovuk and @swedeninuk, SCC today concluded the two-day Edtech programme, in partnership with the #SwedishEdTechIndustry, #SwedishEdTest and @NetPortKhamn. Thanks to all incredible speakers and participating companies!
MD Peter Sandberg addressed the UK vaccination programme roadmap on @dise_tv today. The UK economy is expected to shrink 4.2% in the first quarter of 2021 but with 20% of the population already having received the first covid jab things are looking up https://t.co/oKb1jjOI0p
Join our mailing list