The Sten A. Olsson Foundation for Research and Culture

Please note that this scholarship is only open to Swedish nationals which is why the information is provided in Swedish.

Stipendiegivaren

Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur lämnar ett stipendium till Svenska Handelskammaren i Storbritannien, i samarbete med Handelhögskolan vid Göteborgs universitet, för att utbilda unga, kreativa affärsbegåvningar inom internationell handel och industri. Läs mer om stiftelsen på https://www.stenastiftelsen.se/en/om-stiftelsen/

Stipendiatens uppgifter

Stipendiet är en unik möjlighet att få inblick i svensk-brittiskt näringsliv under tolv månader, i världens finanscentrum. Som stipendiat kommer du huvudsakligen arbeta inom ett av följande områden: affärsrådgivning, medlemskapsrekrytering och medlemsvård, marknadsföring och kommunikation eller evenemang och fortbildningsverksamhet. Du kommer att även driva kammarens ungdomsorganisation Young Professionals (YP) tillsammans med övriga stipendiater genom att tillhandhålla kontaktskapande aktiviteter och seminarier. Stipendiater ges även mentorskap inom internationell business.

Vem kan söka stipendiet?

För att kunna söka stipendiet ska du nyligen ha avslutat det andra året på kandidatprogrammet i ekonomi eller nyligen slutfört studierna på detta program, på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet.

Stipendiegåvan

Stipendiesumman uppgår till 200.000 kronor.

Tillträdesperiod

Tillträde sker i juni 2020 för tolv månaders tjänstgöring på Svenska Handelskammaren i London.

Ansökan

Ansökan ska innehålla ditt CV, studiemeriter samt en redogörelse för tänkta framtida karriärval och vilken betydelse en praktikperiod vid Svenska Handelskammaren i London har för dessa framtidsplaner. Denna redogörelse skall vara skriven på engelska. Sista ansökningsdag för tjänstgöring 2020/2021 är den 10 december 2019. Du mailar din ansökan till Karin Magnusson, Ekonomprogrammet. karin.magnusson@handels.gu.se.

Vid frågor, vänligen kontakta Peter Sandberg, Managing Director på telefon +44 (0)20 7224 8001 eller via e-mail applications@scc.org.uk.

Ansökan skickas till

Patrons

Swedish Match
EF Education First
Kinnarps
Skanska UK Plc

Keep in touch on social

The UK Secretary of State for Business, Energy, and Industrial Strategy has awarded development consent for SCC patron @VattenfallUK's application to build Norfolk Vanguard Offshore Wind Farm. Read more here: https://t.co/Q8HyKxu56J
We asked SCC members to fill out the Business Climate Survey 2020. The results shed light on the key factors driving Swedish companies’ success in the UK as well as their strategies in the face of the current climate of uncertainty. Read full report here: https://t.co/47HrzoaBFI
The COVID-19 virus took the world by surprise in March. We met Monica Mason, Psychotherapist at Monica Mason West London Counselling & Psychodynamic Psychotherapy to discuss some tips on how to keep spirits up in times of uncertainty Read the full article: https://t.co/k8wSUOgBFK

Join our mailing list