Hvitfeldtska Gymnasiet & Göteborgs Köpmannaförbund Scholarship

Please note that this scholarship is only open to Swedish nationals which is why the information is provided in Swedish.

Stipendiegivaren

Hvitfeldtska Gymnasiet i Göteborg och Göteborgs Köpmannaförbund lämnar ett stipendium till Svenska Handelskammaren i Storbritannien, för att utbilda unga, kreativa affärsbegåvningar inom internationell handel och industri. Läs mer om stipendiegivarna på Göteborgs Köpmannaförbunds och Hvitfeldtska Gymnasiets webbplatser. 

Stipendiatens uppgifter

Stipendiet är en unik möjlighet att få inblick i svensk-brittiskt näringsliv under ett halvår, i världens finanscentrum. Som praktikant kommer du huvudsakligen arbeta inom ett av följande områden: affärsrådgivning, medlemskapsrekrytering och medlemsvård, marknadsföring och kommunikation eller evenemang och fortbildningsverksamhet. I utbildningen ingår utförande av Handelskammarens dagliga arbete, såsom reception, administration och förberedelser och genomförande av utåtriktad verksamhet.

Vem kan söka stipendiet?

Stipendiet tilldelas studenter som avslutat sin utbildning på Hvitfeldtska Gymnasiets Affärsprogram.

Stipendiegåvan

Stipendiesumman uppgår till 100.000 kronor.

Tillträdesperiod

Tillträde sker i juni 2020 för sex månaders tjänstgöring på Svenska Handelskammaren i London.

Ansökan

En stipendiegrupp bestående av representanter från Göteborgs Köpmannaförbund, Svensk Handel och Hvitfeldtska gymnasiet utser kandidater till stipendiet, varefter en representant från Svenska Handelskammaren genomför intervjuer med de tre mest lämpliga. Den slutliga uttagningen sker i samråd mellan stipendiegruppen och Svenska Handelskammaren. Frågor hänvisas till Hvitfeldtska gymnasiet.

Patrons

AstraZeneca
Epiroc
SSAB
CLS Holdings Plc
Keep in touch on social
SCC's chairman, Jan Olsson in an interview with @SvD on how London continues to be an attractive and wealthy city; https://t.co/d0ZjfUTfpa and in @dagensindustri on 2021 listing trends heading towards Europe and a coming shift in the market; https://t.co/OmFV3fUQa8
Together with @tradegovuk and @swedeninuk, SCC today concluded the two-day Edtech programme, in partnership with the #SwedishEdTechIndustry, #SwedishEdTest and @NetPortKhamn. Thanks to all incredible speakers and participating companies!
MD Peter Sandberg addressed the UK vaccination programme roadmap on @dise_tv today. The UK economy is expected to shrink 4.2% in the first quarter of 2021 but with 20% of the population already having received the first covid jab things are looking up https://t.co/oKb1jjOI0p
Join our mailing list