Hvitfeldtska Gymnasiet & Göteborgs Köpmannaförbund Scholarship

Please note that this scholarship is only open to Swedish nationals which is why the information is provided in Swedish.

Stipendiegivaren

Hvitfeldtska Gymnasiet i Göteborg och Göteborgs Köpmannaförbund lämnar ett stipendium till Svenska Handelskammaren i Storbritannien, för att utbilda unga, kreativa affärsbegåvningar inom internationell handel och industri. Läs mer om stipendiegivarna på Göteborgs Köpmannaförbunds och Hvitfeldtska Gymnasiets webbplatser. 

Stipendiatens uppgifter

Stipendiet är en unik möjlighet att få inblick i svensk-brittiskt näringsliv under ett halvår, i världens finanscentrum. Som praktikant kommer du huvudsakligen arbeta inom ett av följande områden: affärsrådgivning, medlemskapsrekrytering och medlemsvård, marknadsföring och kommunikation eller evenemang och fortbildningsverksamhet. I utbildningen ingår utförande av Handelskammarens dagliga arbete, såsom reception, administration och förberedelser och genomförande av utåtriktad verksamhet.

Vem kan söka stipendiet?

Stipendiet tilldelas studenter som avslutat sin utbildning på Hvitfeldtska Gymnasiets Affärsprogram.

Stipendiegåvan

Stipendiesumman uppgår till 100.000 kronor.

Tillträdesperiod

Tillträde sker i juni 2020 för sex månaders tjänstgöring på Svenska Handelskammaren i London.

Ansökan

En stipendiegrupp bestående av representanter från Göteborgs Köpmannaförbund, Svensk Handel och Hvitfeldtska gymnasiet utser kandidater till stipendiet, varefter en representant från Svenska Handelskammaren genomför intervjuer med de tre mest lämpliga. Den slutliga uttagningen sker i samråd mellan stipendiegruppen och Svenska Handelskammaren. Frågor hänvisas till Hvitfeldtska gymnasiet.

Patrons

Scania
Haypp AB
Vattenfall
Northzone

Keep in touch on social

This year, SCC Patron @Electrolux_UK is celebrating 100 years in business. The Link met with Peter Spencer, Managing Director of Electrolux UK and Ireland, to discuss the company's rich heritage. https://t.co/CANWJB8I7Z #Electrolux #ElectroluxUK #TheLink #scc #SwedishChamber
On 8 October, SCC organises a Business Breakfast with Gian Power, the Founder and CEO of TLC Lions. This event aims at highlighting the importance of corporate wellness and is kindly hosted by Kinnarps UK. https://t.co/DCgk3uzJBA
Today we hosted a Business Breakfast on UK's industrial strategy with Mark Slaughter, Director General for Investment at the Department for International Trade. The discussions were chaired by Jens-Anders Palmqvist, General Manager at Danske Bank. https://t.co/H7EB671c6N

Join our mailing list