Hvitfeldtska Gymnasiet & Göteborgs Köpmannaförbund Scholarship

Please note that this scholarship is only open to Swedish nationals which is why the information is provided in Swedish.

Stipendiegivaren

Hvitfeldtska Gymnasiet i Göteborg och Göteborgs Köpmannaförbund lämnar ett stipendium till Svenska Handelskammaren i Storbritannien, för att utbilda unga, kreativa affärsbegåvningar inom internationell handel och industri. Läs mer om stipendiegivarna på Göteborgs Köpmannaförbunds och Hvitfeldtska Gymnasiets webbplatser. 

Stipendiatens uppgifter

Stipendiet är en unik möjlighet att få inblick i svensk-brittiskt näringsliv under ett halvår, i världens finanscentrum. Som praktikant kommer du huvudsakligen arbeta inom ett av följande områden: affärsrådgivning, medlemskapsrekrytering och medlemsvård, marknadsföring och kommunikation eller evenemang och fortbildningsverksamhet. I utbildningen ingår utförande av Handelskammarens dagliga arbete, såsom reception, administration och förberedelser och genomförande av utåtriktad verksamhet.

Vem kan söka stipendiet?

Stipendiet tilldelas studenter som avslutat sin utbildning på Hvitfeldtska Gymnasiets Affärsprogram.

Stipendiegåvan

Stipendiesumman uppgår till 100.000 kronor.

Tillträdesperiod

Tillträde sker i juni 2020 för sex månaders tjänstgöring på Svenska Handelskammaren i London.

Ansökan

En stipendiegrupp bestående av representanter från Göteborgs Köpmannaförbund, Svensk Handel och Hvitfeldtska gymnasiet utser kandidater till stipendiet, varefter en representant från Svenska Handelskammaren genomför intervjuer med de tre mest lämpliga. Den slutliga uttagningen sker i samråd mellan stipendiegruppen och Svenska Handelskammaren. Frågor hänvisas till Hvitfeldtska gymnasiet.

Patrons

Donnelley Financial Solutions
CLS Holdings Plc
Stena Line
Investor AB

Keep in touch on social

With multibillion success stories like DICE, King and Mojang, the Swedish games industry has a strong position in the thriving business of digital entertainment. In this feature, Per Strömbäck reveals the fundamentals of the sensational Swedish game boom. https://t.co/dQ9j9yRfwp
Join us on 27 February to Meet the Swedish Press at the Royal Oak in Marylebone. In a relaxed setting, guests will have the opportunity to meet, network with and pose questions to Swedish journalists based in the UK. Sign up for the event on our website: https://t.co/f8jh9On6g5
The SCC would like to welcome Chorus as a new member of the Chamber. Chorus is a digital consultancy within healthcare, that develop digital solutions for e.g. clinics and hospitals. Welcome! Learn more: https://t.co/IP2Bk3YXV6 #SwedishChamber #SCC

Join our mailing list