Handelsbanken UK Scholarship

Please note that this scholarship can only be applied for by Swedish nationals which is why the information is only provided in Swedish.

Stipendiegivaren

Handelsbanken UK lämnar ett stipendium till Svenska Handelskammaren i Storbritannien för att utbilda unga, kreativa affärsbegåvningar inom internationell handel och industri. Läs mer om Handelsbanken UK

Stipendiatens uppgifter

Stipendiet är en unik möjlighet att få inblick i svensk-brittiskt näringsliv under tolv månader, i världens finanscentrum. Som stipendiat kommer du huvudsakligen arbeta inom ett av följande områden: affärsrådgivning, medlemskapsrekrytering och medlemsvård, marknadsföring och kommunikation eller evenemang och fortbildningsverksamhet. Du kommer att även driva kammarens ungdomsorganisation Young Professionals (YP) tillsammans med övriga stipendiater genom att tillhandhålla kontaktskapande aktiviteter och seminarier. Stipendiater ges även mentorskap inom internationell business.

Vem kan söka stipendiet?

För att kunna söka stipendiet ska du nyligen ha avslutat studier på kandidat eller magisternivå på ett svenskt universitet eller högskola.

Stipendiegåvan

Stipendiesumman uppgår till 200.000 kronor.

Ansökan

Detta stipendium går inte att söka under 2020. 

Ansökan skickas till

Patrons

Donnelley Financial Solutions
IK Investment Partners
Swedbank
Handelsbanken

Keep in touch on social

The UK Secretary of State for Business, Energy, and Industrial Strategy has awarded development consent for SCC patron @VattenfallUK's application to build Norfolk Vanguard Offshore Wind Farm. Read more here: https://t.co/Q8HyKxu56J
We asked SCC members to fill out the Business Climate Survey 2020. The results shed light on the key factors driving Swedish companies’ success in the UK as well as their strategies in the face of the current climate of uncertainty. Read full report here: https://t.co/47HrzoaBFI
The COVID-19 virus took the world by surprise in March. We met Monica Mason, Psychotherapist at Monica Mason West London Counselling & Psychodynamic Psychotherapy to discuss some tips on how to keep spirits up in times of uncertainty Read the full article: https://t.co/k8wSUOgBFK

Join our mailing list