Gull & Stellan Ljungberg Foundation Scholarship

Please note that this scholarship is only open to Swedish nationals which is why the information is provided in Swedish.

Stipendiegivaren

Gull & Stellan Ljungbergs Stiftelse lämnar ett stipendium till Svenska Handelskammaren i Storbritannien, i samarbete med Handelhögskolan vid Göteborgs universitet, för att utbilda unga, kreativa affärsbegåvningar inom internationell handel och industri. Läs mer om Gull & Stellan Ljunbergs stiftelse

Stipendiatens uppgifter

Stipendiet är en unik möjlighet att få inblick i svensk-brittiskt näringsliv under tolv månader, i världens finanscentrum. Som stipendiat kommer du huvudsakligen arbeta inom ett av följande områden: affärsrådgivning, medlemskapsrekrytering och medlemsvård, marknadsföring och kommunikation eller evenemang och fortbildningsverksamhet. Du kommer att även driva kammarens ungdomsorganisation Young Professionals (YP) tillsammans med övriga stipendiater genom att tillhandhålla kontaktskapande aktiviteter och seminarier. Stipendiater ges även mentorskap inom internationell business.

Vem kan söka stipendiet?

För att kunna söka stipendiet ska du nyligen ha avslutat det andra året på kandidat- eller magisterprogram eller nyligen slutfört studierna, på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Sökande med anknytning till Uddevalla och Trollhättans kommuner premieras. På grund av visumkrav accepteras endast sökanden som inte har fyllt 26 år 1 maj 2021.

Stipendiegåvan

Stipendiesumman uppgår till 200.000 kronor.

Tillträdesperiod

Tillträde sker i juni 2021 för tolv månaders tjänstgöring på Svenska Handelskammaren i London.

Ansökan

Ansökan ska innehålla ditt CV, studiemeriter samt en redogörelse för tänkta framtida karriärval och vilken betydelse en praktikperiod vid Svenska Handelskammaren i London har för dessa framtidsplaner. Denna redogörelse skall vara skriven på engelska. Sista ansökningsdag för tjänstgöring 2021/2022 är den 15 januari 2021. Du mailar din ansökan till Karin Magnusson, karin.magnusson@handels.gu.se.

Vid frågor, vänligen kontakta Peter Sandberg, Managing Director på telefon +44 (0)20 7224 8001 eller via e-mail applications@scc.org.uk.

Ansökan skickas till

Patrons

Kinnarps
Trustly
Beijer Alma
Spotify
Keep in touch on social
"This is the worst recession in 300 years. The inflation and unemployment are on the rise” - Peter Sandberg, MD at #SCC. Despite the challenges, analysts say there's a pent up demand that will help the economy take off as a new 20's dawns. #SvD https://t.co/Le45Vcsyu4
Peter Sandberg, Managing Director of the #SCC, guested P1-morgon on Swedish radio yesterday where he discussed how Swedish companies in the UK are affected by Brexit. Listen to the episode here: https://t.co/T38U7v3o8v #Brexit #Sweden #UK #Business #Trade
With more than 25 speakers and 300+ delegates, this year's Swedish-British Summit: Outer Thinking served exciting conversations & take-aways on topics such as 21st century leadership, climate change & global trade. Watch the full programme here: https://t.co/LZErKTBujP
Join our mailing list