The Sten A. Olsson Foundation for Research and Culture

Please note that this scholarship is only open to Swedish nationals which is why the information is provided in Swedish.

Stipendiegivaren

Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur lämnar ett stipendium till Svenska Handelskammaren i Storbritannien, i samarbete med Handelhögskolan vid Göteborgs universitet, för att utbilda unga, kreativa affärsbegåvningar inom internationell handel och industri. Läs mer om stiftelsen på https://www.stenastiftelsen.se/en/om-stiftelsen/

Stipendiatens uppgifter

Stipendiet är en unik möjlighet att få inblick i svensk-brittiskt näringsliv under tolv månader, i världens finanscentrum. Som stipendiat kommer du huvudsakligen arbeta inom ett av följande områden: affärsrådgivning, medlemskapsrekrytering och medlemsvård, marknadsföring och kommunikation eller evenemang och fortbildningsverksamhet. Du kommer att även driva kammarens ungdomsorganisation Young Professionals (YP) tillsammans med övriga stipendiater genom att tillhandhålla kontaktskapande aktiviteter och seminarier. Stipendiater ges även mentorskap inom internationell business.

Vem kan söka stipendiet?

För att kunna söka stipendiet ska du nyligen ha avslutat det andra året på kandidatprogrammet i ekonomi eller nyligen slutfört studierna på detta program, på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet.

Stipendiegåvan

Stipendiesumman uppgår till 200.000 kronor.

Tillträdesperiod

Tillträde sker i juni 2020 för tolv månaders tjänstgöring på Svenska Handelskammaren i London.

Ansökan

Ansökan ska innehålla ditt CV, studiemeriter samt en redogörelse för tänkta framtida karriärval och vilken betydelse en praktikperiod vid Svenska Handelskammaren i London har för dessa framtidsplaner. Denna redogörelse skall vara skriven på engelska. Sista ansökningsdag för tjänstgöring 2020/2021 är den 10 december 2019. Du mailar din ansökan till Karin Magnusson, Ekonomprogrammet. karin.magnusson@handels.gu.se.

Vid frågor, vänligen kontakta Peter Sandberg, Managing Director på telefon +44 (0)20 7224 8001 eller via e-mail applications@scc.org.uk.

Ansökan skickas till

Patrons

Epiroc
Kreab
Tetra Pak
AstraZeneca
Keep in touch on social
Did you miss the discussions yesterday at our event 'Countdown to Exit: UK's new trading relationship with the EU'? Now you can watch the webinar in whole. Watch here: https://t.co/CQpDLsCfsm
In this feature of the Link, we met with Joel Uddenäs, International Tax Manager at SCC member firm @Mooreglobal, to discuss what challenges may arise for businesses when employees choose to work from overseas. Read full article: https://t.co/SCImCk3VyU #SwedishChamberUK
We would like to give a warm welcome to the companies and organisations that joined our network in September. @ClimateView @FBegravning @voitechnology SBB @PermiraNews Adway DoPro Ansofy Wiser App @twobirds Söderberg Upptimely @Targetaid #SCC #membership #network
Join our mailing list