Hvitfeldtska Gymnasiet & Göteborgs Köpmannaförbund Scholarship

Please note that this scholarship is only open to Swedish nationals which is why the information is provided in Swedish.

Stipendiegivaren

Hvitfeldtska Gymnasiet i Göteborg och Göteborgs Köpmannaförbund lämnar ett stipendium till Svenska Handelskammaren i Storbritannien, för att utbilda unga, kreativa affärsbegåvningar inom internationell handel och industri. Läs mer om stipendiegivarna på Göteborgs Köpmannaförbunds och Hvitfeldtska Gymnasiets webbplatser. 

Stipendiatens uppgifter

Stipendiet är en unik möjlighet att få inblick i svensk-brittiskt näringsliv under ett halvår, i världens finanscentrum. Som praktikant kommer du huvudsakligen arbeta inom ett av följande områden: affärsrådgivning, medlemskapsrekrytering och medlemsvård, marknadsföring och kommunikation eller evenemang och fortbildningsverksamhet. I utbildningen ingår utförande av Handelskammarens dagliga arbete, såsom reception, administration och förberedelser och genomförande av utåtriktad verksamhet.

Vem kan söka stipendiet?

Stipendiet tilldelas studenter som avslutat sin utbildning på Hvitfeldtska Gymnasiets Affärsprogram.

Stipendiegåvan

Stipendiesumman uppgår till 100.000 kronor.

Tillträdesperiod

Tillträde sker i juni 2020 för sex månaders tjänstgöring på Svenska Handelskammaren i London.

Ansökan

En stipendiegrupp bestående av representanter från Göteborgs Köpmannaförbund, Svensk Handel och Hvitfeldtska gymnasiet utser kandidater till stipendiet, varefter en representant från Svenska Handelskammaren genomför intervjuer med de tre mest lämpliga. Den slutliga uttagningen sker i samråd mellan stipendiegruppen och Svenska Handelskammaren. Frågor hänvisas till Hvitfeldtska gymnasiet.

Patrons

AstraZeneca
SEB
Goodwille
SSAB
Keep in touch on social
Did you miss the discussions yesterday at our event 'Countdown to Exit: UK's new trading relationship with the EU'? Now you can watch the webinar in whole. Watch here: https://t.co/CQpDLsCfsm
In this feature of the Link, we met with Joel Uddenäs, International Tax Manager at SCC member firm @Mooreglobal, to discuss what challenges may arise for businesses when employees choose to work from overseas. Read full article: https://t.co/SCImCk3VyU #SwedishChamberUK
We would like to give a warm welcome to the companies and organisations that joined our network in September. @ClimateView @FBegravning @voitechnology SBB @PermiraNews Adway DoPro Ansofy Wiser App @twobirds Söderberg Upptimely @Targetaid #SCC #membership #network
Join our mailing list